מפגש פתוח חופה וקידושין

מפגש פתוח - חופה וקידושין

מקום זה מיועד לצפיה במפגש הפתוח בנושא חופה וקידושין

תחילת המפגש
הרב פראנק