תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכון נותן מענה לכל אברך, כמו גם בעל עסק, הטרוד בעמל יומו ומעוניין בלימודי הלכה באופן סדיר ו/או בהוצאת סמיכה, באמצעות תכנית הלימודים מותאמת אישית ומערך שיעורים מסודר הכולל דפי סיכום וחזרה, דפי עזר ומצגות.

הקורס מתקיים אחת לשבוע בשעות הערב, ואורך 12 חודשים. החומר כולו ערוך לפי המפגשים השבועיים וניתן בו מספר דגשים.

א. הפשטת הנושא הנלמד:

החומר נעים לקריאה, כל המילים הקשות תורגמו והנושאים המורכבים הוסברו על מנת שאף אברך לאחר יום עבודה ארוך וכן אברכים ללא רקע לימודי ישיבתי יוכלו להבין את חומר הלימודים כולו.

ב. תוכן וסיכום:

על מנת שניתן יהיה לזכור את מהלך השיעור ולחזור עליו לבד בבית, הושם דגש על סיכום קצר ומקיף של כל מהלך השיעור כמו כן נערכו דפי עזר וטבלאות.

ג. המחשות:

אינה דומה שמיעה לראיה ולעיתים מושגים קשים ולא מוכרים לא נקלטים אצלנו במלואן, זהו תפקידן של המצגות הממחישות באופן ויזואלי את המושגים הקשים ואף מגישים בצורה חוויתית סיכום לחומר הנלמד כולו.

ד. הלכה למעשה:

כידוע, לצערנו אין בידינו פסיקות של אדמוה"ז בהלכות איסור והיתר, חלק זה של השו"ע שלו לא קיים, אך אנו ליקטנו את פסיקותיו השייכים להלכות אלו מתוך החלקים הקיימים וכמו כן שמנו דגש על פסיקות רבני חב"ד בשאלות היום יומיות.

Leave a Comment